در این برنامه سائوراب کومار، سفیر هند در ایران، نوش آفرین انصاری، فریدون مجلسی، فرزین تفضلی، عادل شجاعی و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم مستندی از زندگی نهرو نمایش داده می‌شود و نمایشگاه کتابی از ترجمه‌های آثار نهرو که زنده یاد محمود تفضلی به فارسی ترجمه کرده، تدارک دیده شده است. شب جواهر لعل نهرو، ساعت ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات‌الهی، چهارراه ورشو برگزار خواهد شد.