در این شماره دکترموسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه از پیامدهای تقبل زیان موسسات بانکی غیرمجاز توسط دولت سخن به میان آورده و روش‌های موثر اعتراض در گفت‌وگو با علی‌اصغر سعیدی بررسی شده است. «شغل مرا از من نگیرید» با موضوع کسب‌وکارهای مجازی تحت تاثیر فیلترینگ، «خشم و هیاهو» با طرح این پرسش که جهان چگونه با اعتراضات اقتصادی برخورد می کند؟ و همچنین «بیم موج» با این سوال که اثر ریسک‌های سیستماتیک بر بازارها چیست؟ از دیگر مطالب این هفته‌نامه محسوب می‌شود.هفته‌نامه تجارت‌فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» شنبه هر هفته در ۱۳۲ صفحه‌ و به قیمت دوازده هزار تومان منتشر می‌شود.