نمایش «مکبث» در عمارت روبه‌رو، روی صحنه می‌رود. این نمایش برداشتی امروزی و مدرن از نمایش‌نامه «مکبث» نوشته ویلیام شکسپیر است و در فرآیندی کارگاهی شکل گرفته و اساس اجرا از ایده‌ای کوتاه شروع شده و در طول زمان تمرین‌ها با بسط ایده، به نمایشی ٥٠ دقیقه‌ای تبدیل شده است. امین اسکندریان، روشنک خسروی، سعید کاظمی، لینا فلاح، عدنان سیدکاظمی، مصطفی کریمی و معصومه رضایی بازیگران این نمایش هستند. نماش «مکبث» تا پایان دی ماه هر شب ساعت ٢٠:٣٠ در عمارت روبه‌رو اجرا خواهد شد.