ایرج راد که برای بزرگداشت داریوش مودبیان روی صحنه حاضر شده بود، گفت: در نوجوانی با داریوش کار تئاتر را شروع کردیم. از همان زمان داریوش مودبیان در همه عرصه‌ها فعال بود؛ چه بازیگری، چه کارگردانی و چه ترجمه. این افتخاری برای من است که در بزرگداشتی که برای داریوش مودبیان انجام می‌گیرد، حضور داشته باشم. داریوش مودبیان نیز در این مراسم گفت: خیلی دوست داشتم که استاد عزیزم علی نصیریان هم که همیشه به من لطف داشته اینجا حاضر بود. البته ایشان این پیام را به من داد تا به شما بگویم که خیلی دوست داشت در این مراسم باشد؛ اما اتفاقی افتاد که این فرصت پیش نیامد. مودبیان ضمن اظهار امیدواری مبنی بر اینکه جشنواره تئاتر شهر سال‌ها بپاید، گفت: این قدردانی از ۵۵ سال فعالیت هنری من جای این امیدواری را دارد که جوانانی بیایند و جای ما را پرکنند و این حرفه را جدی بینگارند. تئاتر برای من همیشه جدی بوده و معتقد بوده‌ام باید آن را با پیگیری و مداومت به پیش ببریم.

بزرگداشت داریوش مودبیان

بزرگداشت داریوش مودبیان

بزرگداشت داریوش مودبیان