این شماره از هفته‌نامه با عنوان «گرداب‌هایل» با تصویری از قایقی که پاروزنان آن هر کدام در جهتی متفاوت پارو می‌زنند به چاپ رسیده است؛ این تصویر کنایه از ناهماهنگی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و آینده نگران‌کننده‌ای است که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد. تجارت‌فردا در این شماره چرخه تضعیف و تخریب رشد اقتصادی را ارزیابی کرده است. «هواشناسی بازار» با طرح این پرسش که «آیا بازار‌ها به سمت بی‌ثباتی می‌روند؟»،  «توجیه دخالت» با این سوال که «چرا تولد تعرفه واردات را افزایش داده است؟» و «سراب آرزو» با مطرح کردن این پرسش که «پیام همگرایی آرمان‌ها در فضای مجازی چیست؟» از مطالب این شماره هفته نامه است. هفته‌نامه «دنیای اقتصاد» از مجموعه نشریه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»  شنبه هر هفته به قیمت ۱۲ هزار تومان روی میزهای مطبوعاتی قرار می‌گیرد.