این اثر که برای نوجوانان نوشته شده حکایت قلعه‌ای به نام سموران است که در آن باغ‌های زیبا و مزارع سرسبز وجود دارد و مردمانش در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. تنها مشکل این شهر، این است که پادشاه فرزند پسر ندارد تا بعد از مرگ او جانشین شود. پادشاه می‌ترسد شهری که برای آبادانی آن ورفاه مردمانش این همه زحمت کشیده به‌دلیل بی‌جانشینی رفته رفته نابود شود. داستان «قلعه سموران» در ۱۰۴ صفحه به قیمت ۱۰ هزار تومان ازسوی نشر نون منتشر شده است.