به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که اکنون در برانکس نیویورک در حال فیلمبرداری است، رابرت دنیرو ۷۴ ساله کفش‌هایی با پاشنه بسیار بلند می‌پوشد تا از آل‌پاچینو ۷۷ ساله خیلی بلندقدتر دیده شود.با وجود اینکه رابرت دنیرو به‌طور کلی از آل‌پاچینو بلندتر است؛ اما این تفاوت قد آنقدر نبود که برای این فیلم لازم بود. او باید در فیلم «ایرلندی» در نقش شیران یک ایرلندی قد بلند با قدی حدود ۱۸۵ سانت ظاهر شود.