ساوالان جماعتی، پرستو حقی، رضا عربگری، مسعود فیضی، احمد مرادی و فرهاد مفوز هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.مسعود فیضی درباره پرتره‌نگاری هنرمندان می‌گوید: «هنرمندان با توجه به شخصیت، تفکر و احساسات خود با هر صورتی مواجه می‌شوند، ولی مساله این است که آنها در عین حال که چهره‌ای را بازنمایی می‌کنند صورت و هویت خود را نیز در همان تصویر بازتاب می‌دهند. در واقع این امر، یافتنِ خود در دیگری است.» این نمایشگاه روز جمعه ۸ دی از ساعت ۱۶ تا۲۰ در گالری هپتا افتتاح می‌شود و تا چهارشنبه ۱۳ دی‌ در هپتا برقرار است.