همچنین در سه سال گذشته به‌صورت مستقل و بدون ورود به حوزه فعالیت جشنواره فیلم فجر با رصد فیلم‌های راه یافته به جشنواره، فیلم‌هایی را که با رویکرد پیشگیری ساخته شده‌اند، شناسایی و با هدف تقویت رویکرد پیشگیری در تولیدات سینمایی از عوامل سازنده فیلم‌های منتخب، تقدیر و قدردانی می‌کند. این داوران و اعضای کارگروه فنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه هیچ ارتباطی با کمیته داوران جشنواره فیلم فجر ندارد و صرفا فیلم‌های راه یافته به جشنواره فیلم فجر را از نظر اثرگذاری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داوری خواهدکرد. همچنین امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برای نخستین بار با گردآوری پرونده‌های قضایی از سراسر کشور قصد دارد سوژه‌ها و فیلم‌نامه‌های مناسبی را در اختیار تهیه‌کنندگان قرار دهد.