سینمایی‌های این هفته البته با توجه به همزمانی با یلدا، متفاوت و احتمالا پربیننده‌تر خواهند بود. در ادامه جدول فیلم‌های سینمایی امروز را از نظر می‌گذرانید. اگر برنامه‌های ترکیبی و شوهای تلویزیونی مطابق میلتان نبود و حوصله داشتید می‌توانید کانال را عوض کنید و بنشینید پای این فیلم‌های سینمایی.

فرهنگ و هنر