در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «هر چند این نسل‌کشی بی‌رحمانه طی سال‌های اخیر به کاهش تعداد و جمعیت بسیاری از گونه‌ها انجامیده اما امروز از هموطنان صیاد می‌خواهم قتل‌عام پرندگان مسافر را که نه سنت آبا و اجدادی‌شان بلکه، حاصل استفاده از ابزاری جدید است و مرگ دسته‌جمعی میلیون‌ها پرنده را رقم می‌زند پایان داده و با جمع‌آوری این دام‌های در هم تنیده، تولدی دوباره را برای مخلوقات بی‌گناه خداوند به ارمغان آورند. مخلوقاتی که جان شیرینشان هدیه خداوند است و روا نیست به دست بندگان خدا به ناحق ستانده شود.» پورعرب در پایان تاکید کرده است: «از مسوولان اجرای قانون در کشور درخواست دارم با پایان این کشتار و جلوگیری از نابودی سایر گونه‌ها، نام کشورمان را از این قانون‌گریزی خونین و شرم‌آور پاک کنند که فریبکاری و میهمان‌کشی رسم ما نیست.»