علی باباچاهی متولد ۲۰ آبان ۱۳۲۱ در استان بوشهر است. «در بی‌تکیه‌گاهی»، «از نسل آفتاب»، «منزل‌های دریا بی‌نشان است»، «نم‌نم بارانم»، «عقل عذابم می‌دهد»، «قیافه‌ام که خیلی مشکوک است»، «پیکاسو در آب‌های خلیج‌فارس»، «هوش و حواس گل شب‌بو برای من کافی است»، «این هم یک شوخی بود»، «گل باران هزارروزه»و «گزاره‌های منفرد» از جمله آثار منتشرشده این شاعر هستند. مراسم نکوداشت این شاعر روز جمعه ۸ دی‌ماه ساعت ۵ عصر برگزار می‌شود.