این کتاب رمان‌گونه که با شیوه‌ای خواندنی نگاشته شده است، در فهرست آثار پرفروش غیرداستانی قراردارد و بارها در لیست‌های پرفروش نیویورک‌تایمز اعلام شده و از سوی روزنامه تایمز به‌عنوان کتاب برگزیده سال ۲۰۱۶ معرفی شده است.«هیل‌بیلی» از بهترین منابع شناخت دقیق مردمی است که بدنه اصلی رای ترامپ را تشکیل می‌دهند. با خواندن این کتاب ضمن درک عمیق بخش بزرگ و کمتر تصویرشده‌ای از آمریکا، از طریق روایتی دست اول که هر سطر آن با شگفتی همراه خواهد بود، با شرح ‌حال یکی از همین مردم همراه می‌شویم که داستان موفقیتش شاید از داستان موفقیت بسیاری از نوابغ آموزنده‌تر باشد. «هیل‌بیلی» در ۲۹۶ صفحه به قیمت ۲۴هزار تومان از سوی نشرنون منتشر شده است.