به گزارش «ایلنا» در ابتدای این مراسم که عصر جمعه برگزار شد، مجید سرسنگی معاون دانشگاه تهران گفت: خوشحالم که امروز پس از یک سال نگارخانه منیر گشایش می‌یابد. سال گذشته، آقای سیدمحمد بهشتی به من زنگ زدند و خواستند که به دیدن خانم فرمانفرمائیان برویم. در آن جلسه قرار بر این شد بخشی از کارهای ایشان در دانشگاه تهران نگهداری شود. بعد از آن روز، خانم فرمانفرمائیان جلسه‌ای با رئیس دانشگاه داشتند، و طی آن جلسه، ایشان وقف‌نامه‌ای را امضا کردند و ۵۱ اثر از کارهای نفیس‌ خود را وقف دانشگاه تهران کردند. سپس قرار بر این شد که در باغ نگارستان که از زیرمجموعه‌های دانشگاه تهران است؛ تالاری دائمی به نام ایشان دایر شود.

خانم فرمانفرمائیان نه فقط هنرمندی ملی که هنرمندی جهانی هستند. سپس سیدمحمد بهشتی در ادامه مراسم گفت: در میان هنرمندان معاصر ما، کدام است که می‌توان نام منیر را بر او گذاشت؟ مسلما کسی که با نور کار می‌کند. کسی که نور را می‌تراشد و قلم‌اش نور را نقاشی می‌کند. هنرمند معاصری که این ماموریت را داشته، از بین تمام هنرمندان دیگر ما، این منیر فرمانفرمائیان بود که همچون اسمش، هنرش نیز انعکاسِ نور و روشنایی است. او هیچ‌گاه خسته و متوقف نشده و نور و تلالو در ایشان کم فروغ نشده است. منیر شاهرودی فرمانفرمائیان زاده‌ ۱۳۰۱ خورشیدی نقاش و جمع‌آوری‌کننده‌ هنر مردمی است. در سال ۲۰۱۵، فرمانفرمائیان نخستین هنرمند ایرانی شد که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزه گوگنهایم به نمایش درآمد. وجه شاخص و استثنایی هنر فرمانفرمائیان، کارش با عناصری چون نور و آب است.

منیر فرمانفرمائیان

منیر فرمانفرمائیان

منیر فرمانفرمائیان