این برنامه از ۱۴ بخش متنوع با عناوین «کتابخانه»، «تماشاخانه»، «داروخانه»، «حکیم‌خانه»، «مطبخ‌خانه»، «مسافرخانه»، «آیینه‌خانه»، «مکتب‌خانه»، «گلخانه»، «چاپارخانه»، «کارخانه»، «نگارخانه»، «سقاخانه» و «عمارت‌خانه» تشکیل شده است.  برنامه «مهمان‌خانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی، اسلامی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۶ در مدت زمان ۸۵ دقیقه به‌صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.