این رمان از لزوم حاکمیت قانون در جوامع انسانی می‌گوید و نشان می‌دهد چگونه ترس و توحش می‌تواند پایان نقطه معصومیت انسان باشد. ویلیام گلدینگ در سال ۱۹۱۱ در کرنوال انگلستان دیده به جهان گشود. اولین اثرش، سالارمگس‌ها، در سال ۱۹۵۴ به چاپ رسید. علاوه‌بر مجموعه‌ اشعارش و سالارمگس‌ها، ۱۲ رمان دیگر، سه اثر غیر داستانی و یک نمایشنامه در کارنامه ادبی وی وجود دارد. گلدینگ در سال ۱۹۸۳ موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. رمان «سالار مگس‌ها» در ۳۲۰ صفحه و به قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی «نشر آموت» منتشر شده است.