داستان این فیلم درباره زندگی زنی است که خاطرات زندگی و کشورش را از پیش از تولد تا لحظه مرگ روایت می‌کند. داستان ۶۳ سال زندگی که بیشتر از طریق کفش‌ها و پاهاى شخصیت‌هاى فیلم روایت می‌شود. داستانی پر حادثه که هم انقلاب و هم جنگ ۸ ساله ایران را در بر دارد. در فیلمی که هیچ یک از شخصیت‌هایش دیده نمی‌شوند و اولین نمونه در نوع خودش است با صحنه‌هایی عجیب از جنگ، انقلاب، عشق، تولید مثل، امید و زندگی و مرگ مواجه می‌شویم. این فیلم در سال ۹۲ تولید شد و در سال ۹۴ به روی پرده رفت.