این شخصیت از جامعه روشنفکری، افراد، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و روشنفکران نفرت دارد. نگاه منفی او به جامعه و افراد باعث شده از همه آنها ببرد و صرفا به خودش رو بیاورد. او به پیرامونش نگاه کاملا منفی و سلبی دارد و به شدت به خود و توانایی و شخصیتش معتقد است.  «عصب‌کشی» در ۳۶۶ صفحه با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان و شمارگان ۷۰۰ نسخه از سوی نشر چشمه منتشر شده است.