تحلیل فیلم‌نامه «خفه‌گی» در فیلم نگار

نگاهی به شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه «خفه‌گی»، درباره فیلم‌نامه «خفه‌گی»، تحلیل رویکرد آبزورد در مواجهه با مرگ در دو فیلم «سیرانوادا» و «ائو»، گفت‌وگو با فریدون جیرانی فیلم‌نامه‌نویس «خفه‌گی»، گفت‌و‌گو با آرون سورکین درباره اهداف و موانع فیلم‌نامه‌نویسی، مطلبی از بیلی مرنیت استاد دانشگاه یو. سی. ال.‌ای درباره وضعیت کنونی کمدی رمانتیک‌ها، همچنین فیلم‌نامه کامل «همشهری کین» به نویسندگی هرمن جی. منکیویچ و کارگردانی اورسن ولز، به همراه یادداشت مترجم فیلم‌نامه، سکانس برگزیده و... از مطالبی است که در شماره آخر مجله فیلم نگار منتشر شده است. ماهنامه «فیلم نگار» در ۱۴۴ صفحه و با قیمت پنج هزار تومان چاپ و توزیع شده است.