از دیگر مطالب این شماره روایت کاوش‌های باستان‌شناسی دوره‌ قاجار و پهلوی به روایت کاوشگران خارجی است. همچنین مطلب «هنگام درو» در بخش روایت‌های مستند که خاطرات یک سرباز گروهان پاکسازی است و گوشه‌هایی از جدال هر روزه برای خنثی‌سازی مین‌های مدفون در زمین‌های نواحی مرزی ایران را برای خوانندگان تصویر می‌کند. کامبیز درم‌بخش، جواد علیزاده، بهناز علی‌پورگسکری، پیمان هوشمندزاده، محمد حسینی، فرشته احمدی، منصور علیمرادی و رامبدخانلری از دیگر نویسندگان و هنرمندان این شماره هستند. هشتادوسومین شماره‌ ماهنامه داستان همشهری در ۲۳۰ صفحه با قیمت ۸۰۰۰‌تومان در دسترس مخاطبان است.