بت دنبال پاسخ‌ها است. هرگز واقعیت را درباره‌ پدرش نمی‌فهمد، اما شناختن مرد می‌توانست تنها راه نجات پسر درمانده‌اش باشد. وقتی بت بریده‌ روزنامه‌ای را میان وسایل مادرش پیدا می‌کند، می‌فهمد کلید آینده‌ کودکش در گذشته‌ خود او نهفته است. او باید به جایی که همه‌ آن ماجرا شروع شد برود تا «راز» را رمزگشایی کند. «کاترین هیوز» در سال ۱۹۶۴، در آتری نم، چشر، حدود چند مایلی جنوب منچستر به دنیا آمد و اولین کتاب خود «نامه» را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد که در همان سال پرفروش‌ترین کتاب Ebook و نامزد جایزه بهترین رمان براساس تاریخ شد. «نشر آموت» رمان «راز» نوشته کاترین هیوز را با ترجمه سودابه قیصری در ۴۰۰ صفحه و به قیمت ۲۶ هزار تومان منتشر کرده است.