در این شماره مطالب متنوعی همچون «انقورتی درباره «همزه» بیچاره» نوشته بیژن نامور، «بیچاره همزه!» نوشته احمد کاظمی‌موسوی، «از شعر تا موسیقی» نوشته علی حصوری دردسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است و همچنین نیم‌ویژه‌نامه‌ای هم برای منوچهر آتشی شاعر سرشناس ایران تدارک دیده شده است. شماره ۵۶ فصلنامه «نقد و بررسی کتاب تهران» با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی هرمز همایون‌پور در ۲۰۴ صفحه و به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.