همچنین در گالری «ممیز» نیز مجموعه‌ای از ۲۳ تصویرسازی مرتضی ممیز نمایش داده خواهد شد. برخی از این تصویرسازی‌ها تاکنون دیده نشده‌اند و این مجموعه شامل تصویرسازی‌های شاهنامه، قصص قرآن و بخشی از آنها تصویرسازی‌هایی است که ممیز برای انتشار در کتاب هفته خلق کرده است.دوازدهمین یادبود مرتضی ممیز به مدت یک هفته در نگارخانه‌های ممیز، پاییز، زمستان و میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.