این نویسنده در یادداشت کوتاهی که در اختیار «ایسنا» گذاشته نوشته است: روایت همه کوشش‌های شما را می‌خوانم و می‌بینم. خسته مباشید از جانب من به همه جوانان همدل و شکوهمند در خدمت‌رسانی به هموطنان آسیب‌یافته ما در غرب کشور، و به ایشان می‌گویم که جوانی، همدلی و تلاش و تقلای انسانی شما را می‌ستایم، و می‌بالم به مردمی که هرگز خود را وانمی‌گذارند در سختی‌ها و مشقت‌ها.