انتخاب این موضوع برای بررسی در هفته‌نامه، تحت تاثیر سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی بوده است که با اشاره به فراگیر شدن فساد در بخش‌هایی از نظام اداری، گفته بود: «کار سالم در این کشور سخت است و متاسفانه برخی افراد ناخودآگاه به سمت کارهای خلاف می‌روند.» همچنین در بخش سه تیتر- سه پرسش این هفته‌نامه این عنوان‌ها انتخاب شده است: «آنالیز گردش سپرده؛ پیام کاهش رشد سپرده‌های بانکی چیست؟»، «آخر بازی؛ زیان موسسه‌های غیرمجاز را چه کسی متحمل می‌شود؟» و «متهم ردیف اول؛ چرا کارت بازرگانی معضل شده است؟».هفته‌نامه تجارت فردا که امروز دویست و چهل وششمین شماره‌اش منتشر شده، شنبه‌های هر هفته چاپ و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته نامه ۱۳۲ صفحه‌ای دوازده هزار تومان است.