به گزارش خبرگزاری مهر، این هنرمند در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های پیش بسیاری از ستون‌های موسیقی مُردند، مراکز موسیقی که اهمیت داشتند همه از بین رفتند. وقتی کاری ریشه‌ای دنبال نشود، نتیجه‌اش همین شده و باعث می‌شود خوانندگان امروز کارشان سه یا شش ماه بیشتر ماندگار نمی‌شود. البته به‌نظر من این اوضاع حالاحالاها ادامه دارد که شاید ۲۰۰ سال بعد این اوضاع کمی بهتر شود و به نقطه صفر نزدیک شویم.