در «۱۹۸۴» اورول شهری جادویی را تصویر می‌کند که همواره نظارت «برادر بزرگ» بر زندگی افراد اعمال می‌شود؛ نظارتی که می‌تواند حتی مغز افراد را بخواند.«مزرعه حیوانات» درباره گروهی از جانوران اهلی است که در اقدامی آرمان‌گرایانه و انقلابی، صاحب مزرعه (آقای جونز) را از مزرعه‌اش فراری می‌دهند تا خود اداره مزرعه را به‌دست بگیرند؛ ولی پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره‌کشی از حیوانات مزرعه می‌پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند.این کتاب در ۴۰۵ صفحه منتشر شده و از سوی انتشارات هوتون میفلین آرکورت به بازار آمده است.«۱۹۸۴» پس از روی ‌کارآمدن ترامپ و در آغاز سال ۲۰۱۷ به کتابی پرفروش بدل شد و در راس فهرست فروش آمازون در آمریکا قرار گرفت و ناشر آن را واداشت تا دستور تجدید چاپ ده‌ها هزار نسخه از آن را بدهد.