سعید توکل،  سردبیر و تهیه‌کننده «جمعه ایرانی» با بیان اینکه «جمعه ایرانی» همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رادیو بازمی‌گردد، گفت : بازگشت «جمعه ایرانی» به رادیو به دعوت آقای علی دارابی معاون استان‌ها بوده و صداوسیما به زودی قرار است برنامه‌های «جمعه ایرانی» را در تمام ۳۳ مرکز استان‌های کشور تولید و پخش کند.  وی افزود: ساخت «جمعه ایرانی» همچنان قرار است در تهران و با حضور مردم اتفاق بیفتد. در کنار هنرمندان این برنامه قرار است از نخبگان و هنرمندان خوش قریحه استان‌ها دعوت به عمل آید و آمیزه‌ای از تجربه بچه‌های «جمعه ایرانی»، به انضمام بچه‌های شهرستانی اتفاق خواهد افتاد.