او سال ۵۶ به آمریکا رفت و بعد از مدتی در آنجا مجله «تهران پست» را دایر کرد که تا روز فوت خود نیز مشغول  کار در این مجله بود و سرانجام ۳۰ مهرماه در واشنگتن فوت کرد. ارونقی کرمانی یکی از مشهورترین نویسندگان ایران در سال های قبل از انقلاب بود و آثارش همواره مخاطبان بسیاری داشت. داستان «امشب دختری می‌میرد» را مهم‌ترین داستان ارونقی کرمانی می‌دانند؛ این اثر در زمان انتشار بسیار جریان‌ساز شد و  نویسندگان بسیاری به تقلید از آن روی آوردند. «بابا نان داد»، «خاطرخواه»، «خروس چهل‌تاج»، «آواره»، «شبی که سحر نداشت»، «عشق دلقک»، «دلهره» و «افسانه‌های مادر من» کتاب های دیگر این نویسنده هستند.