به گزارش هنرآنلاین، در این دور از حراج ۵۷ اثر از ۴۴ هنرمند معاصر ایران، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، سوریه و امارات چکش خورد که از این میان ۴۶ اثر به فروش رسید و ۱۱ اثر نیز خریداری نداشت. سهم هنرمندان ایرانی در این رویداد ۱۴ اثر از ۱۲ هنرمند ایرانی بود که ۱۰ اثر از ۹ هنرمند به فروش رسید. این در حالی است که آثار هنرمندان ایرانی توانستند یک پنجم از فروش کل حراج را به خود اختصاص دهند و فروش کلی یک میلیون و یازده هزار و ۲۵۰ پوند داشته باشند. یک اثر ایرانی ۲۰۰ هزار پوند و سه اثر نیز بالای ۱۰۰ هزار پوند فروش رفتند که در میان ۱۰ رکورددار حراج بیست و سوم خاورمیانه کریستیز قرار گرفتند. اما رکورد نخست این دوره از حراج کریستیز به دو هنرمند فقید عراقی اختصاص داشت که این دو هنرمند مشترکا این عنوان را به دست آوردند. جواد سلیم با اثر «فروشنده هندوانه» و محمود صبری با اثر «اندوه» هر دو با فروش ۶۶۸ هزار و ۷۵۰ پوند رکورددار حراج بیست و سوم شدند، اما این دو هنرمند نیز نتوانستند رکورد دست نیافتنی پرویز تناولی در بیست و سه دوره کریستیز خاورمیانه را بشکنند.

رکورد دوم حراج این دوره کریستیز به اثر شفیق عبود هنرمند فقید لبنانی رسید که تابلو «اتاق عمودی» او ۳۶۸ هزار و ۷۵۰ پوند چکش خورد. محمود سعید هنرمند فقید مصری نیز با فروش ۳۲۰ هزار و ۷۵۰ پوند در جایگاه سوم و رامسیس یونان دیگر هنرمند فقید مصری نیز با فروش ۲۴۸ هزار و ۷۵۰ پوند در جایگاه چهارم قرار گرفت. اما رکورد پنج به اثر «عشاق ایستاده» پرویز تناولی با فروش ۲۰۰ هزار پوند اختصاص داشت که در میان رکوردداران این دوره حراج تنها هنرمند در قید حیات بود. فرهاد مشیری با اثر «کاسه شناور» به همراه دو هنرمند مصری و سوری در جایگاه ششم، علی بنی‌صدر با اثر «بسوزانش» به همراه یک هنرمند سوری در جایگاه هفتم، منیر فرمانفرمایان با اثر «تپش قلب» در جایگاه هشتم و منوچهر یکتایی با اثر بدون عنوان خود در جایگاه دهم رکوردداران این دوره از حراج کریستیز خاورمیانه قرار گرفتند. در حراج ۲۵ اکتبر کریستیز خاورمیانه دو اثر پرویز تناولی از مجموعه «هیچ»‌های این هنرمند به قیمت ۲۰۰ هزار پوند و ۳۵ هزار پوند به فروش رسید. اثر فرهاد مشیری نیز ۱۷۵ هزار پوند چکش خورد و اثر علی بنی صدر نیز ۱۵۰ هزار پوند فروش رفت. اثر منیر فرمانفرمایان نیز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند و اثر منوچهر یکتایی نیز ۹۳ هزار و ۷۵۰ پوند چکش خوردند. اثری از سهراب سپهری نیز به قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ پوند به فروش رسید.