در جدیدترین نشست ادبی «رمز طنز» و با حضور جمعی از شاعران و طنزپردازان کشور، ابوالفضل زرویی نصرآباد درباره اصول و قواعد صحیح طنزنویسی و نیز تمیز و تفکیک آن از فکاهه و مطایبه صحبت خواهد کرد. ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز معاصر تاکنون در زمینه طنز آثار بسیاری را تالیف کرده است که از میان آنها می‌توان به تذکره المقامات، رفوزه‌ها(مجموعه شعرطنز)، حدیث قند (مجموعه مقالات طنزپژوهی)، کلاغه به خونه‌اش نرسید (مجموعه افسانه‌های طنزآمیز) و... اشاره کرد.جلسات ماهانه نشست ادبی «رمز طنز» اولین دوشنبه هر ماه ساعت ۱۶در سالن کتابخانه فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.