در معرفی این نمایشگاه آمده است: برداشتی متفاوت از داستان‌های شاه پریون... داستان‌هایی که سراسر خوشبختی بود و دخترانی که نماد زیبایی، ثروت و عشق بودند و با قدرت جادو به هرچه می‌خواستند، می‌رسیدند؛ اما دیگر نه جادویی برایشان مانده و نه عشقی چنان‌که شایسته آنان باشد، اکنون در دنیایی رها شده‌اند که بی تفاوت است به حضورشان. این مجموعه در پی تعریف دوباره‌ای از رانده شدن، تنهایی و حتی شادی و از نو نگاه کردن به همه چیز است و در واقع بازیافت دوباره آنهاست، بازیافت شادی در درون اشیای بی‌ارزش، بازیافت آرامش در دنیایی که با تمام بی‌مهری‌اش نیازی به جادو ندارد، دنیایی که بار دیگر باید آن را یافت. نمایشگاه «باز، یافت دیگر» تا ۱۰ آبان ماه در محل این گالری واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک ۱۱ برپاست.