به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر در سال ۱۹۷۷ در ارتباط و گفت‌وگو با معماری و فضای موزه هنرهای معاصر تهران در موزه نصب شده و ۴۰ سال است که این اثر در موزه هنرهای معاصر تهران قرار دارد و به عنوان یکی از نمادهای موزه شناخته شده است.