وی افزود: مسوولان قضایی باید بتوانند متناسب با جرم متخلفان، آنها را جریمه کنند و این حکم باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد. اخیرا شنیدم شعبه اختصاصی هم برای رسیدگی به این تخلفات شکل گرفته است که امیدوارم در تمام مراکز استان‌ها هم محقق شود.تهیه‌کننده فیلم سینمایی «انتهای خیابان هشتم» درباره وضعیت قاچاق فیلم در کشور اضافه کرد: وضعیت قاچاق در کشور فاجعه است. آمارهایی که جسته و گریخته در دست است، نشان می‌دهد که فقط چیزی حدود ۱۵ درصد از منافع مالی در توزیع فیلم به تهیه‌کننده اثر برمی‌گردد و در واقع ۸۵ درصد قاچاق می‌شود. در نتیجه هرچه این مقدار بیشتر به دست تهیه‌کننده برسد و وارد چرخه سینمایی شود، هم تولیدات می‌تواند شکل بهتری پیدا کند و هم اینکه کار بیشتری برای اهالی ۶ هزار نفری سینما ایجاد شود.ساداتیان به قانون کپی‌رایت اشاره کرد و افزود: باید رعایت قانون کپی رایت در کشور شکل بهتری پیدا کند، مصوبه بهتری ایجاد شود، بازنگری به قوانین انجام شود و با خاطیان هم جدی‌تر برخورد شود که شاید تا حدی این امر مهار شود. همان‌طور که با سیستم توزیع مواد مخدر به شدت برخورد می‌شود، در این زمینه هم سختگیری‌های بیشتری باید اعمال شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد و این جرائم را به حداقل‌ رساند.