بازیگر سریال همسران درباره دلیل کم‌کاری محسوس خود گفت: من ناخواسته از بازیگری فاصله گرفته‌ام وگرنه بازیگری را همیشه دوست دارم. نوشتن تجربه‌ای بود که همیشه دوست داشتم انجام دهم و با خود قرار گذاشتم که برای رسیدن به این خواسته تمام انرژی‌ام را بگذارم. خدا را شکر که این خواسته به تحقق پیوسته و با انتشار آثار این راه را ادامه می‌دهم.بازیگر سریال ماه و پلنگ نبود پیشنهادهای خوب را دلیل دیگری برای کم‌کاری در بازیگری دانست و تاکید کرد: در این سال‌ها کمی برای بازیگری سختگیر شده‌ام و نمی‌توانم به هر کاری تن بدهم. البته این را فراموش نکنیم که به چه میزان پیشنهاد خوب به من می‌شود تا بخواهم پررنگ‌تر از گذشته در بازیگری ظاهر شوم؟