سینمای خاص مالیک چه از منظر ساختاری، چه از نظر معنایی که به مخاطب منتقل می‌کند، آرای متفاوت و گاه متضادی برانگیخته است. مالیک کمتر تن به گفت‌وگو می‌دهد. در همین شماره ترجمه میزگرد ترنس مالیک، ریچارد لینکلیتر کارگردان آمریکایی و ستایشگر مالیک و مایکل فاسبیندر بازیگر جدیدترین فیلم ترنس مالیک «آهنگ به آهنگ» آمده است. به سینمای سیاسی و تعریف و مولفه‌های آن نیز در میزگرد فریدون جیرانی، فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، امید روحانی و جواد طوسی پرداخته شده است. بخش هیروگلیف در این شماره به مساله «بیان» می‌پردازد؛ اینکه «ادبیات در معنای وسیعش «بیان» است یا «بیانگر»» و تحولات هنرهای بصری چه تاثیری بر خلق ادبی گذاشته‌اند؟ سینمای خاورمیانه از دیگر بخش‌های مجله است که تبعات ترومای جنگ در زمینه استعماری و پسااستعماری را مورد تحلیل قرار داده است.