جعفری‌مذهب در حوزه تاریخ فرهنگی و ایران‌شناسی و به ویژه کتاب‌های حوزه تاریخ نشست‌های فراوانی را برگزار کرده است. ضمن اینکه برای بسیاری از پژوهشگران حوزه فرهنگ، ادب و تاریخ نیز نکوداشت و بزرگداشت‌هایی را ترتیب داده است.  مراسم تشییع پیکر محسن جعفری مذهب امروز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح از مقابل کتابخانه ملی برگزار می‌شود، وی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.