مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، گفت: طی چهار سال اخیر، ۲۲ موسسه تک منظوره نمایشی در تهران، مشخصا به فعالیت تولید و اجرا تحت عنوان تماشاخانه خصوصی مبادرت کردند و در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ صندلی به تماشاخانه‌های تهران اضافه کرده‌اند. علاوه‌بر این مجموعه‌های خاوران و صبا که مربوط به نهادهای دولتی و غیردولتی هستند هم خوشبختانه فعال شده‌اند و این ظرفیت باعث شده که در تهران بین ۹۰ تا ۱۲۰ نمایش هر شب روی صحنه باشد که اتفاق خوبی است و به نسبت سال ۹۱ رشدی نزدیک به چهار برابری یافته است. به گزارش «ایسنا»، وی افزایش صندلی‌های تئاتر را زمینه‌ساز گسترده‌تر شدن دایره مخاطب تئاتر و افزایش تاثیرگذار ی اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و ایجاد فضای با نشاط در جامعه، دانست و گفت: غالبا وقتی صحبت از کار آفرینی، بهبود فضای کسب و کار، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود اذهان به سمت تولید با محور صنعت می‌رود اما مقوله اقتصاد فرهنگ و هنر مقوله‌ای به نسبت جدید در کشور ماست و ضروری است که این مقوله مطرح شود، درباره آن بحث شود، به ادبیات مسوولان سیاسی و اقتصادی راه یابد و این مستلزم آن است که اهالی فرهنگ و هنر به آن بپردازند.