پنجمین نشست کتابنوش با محوریت بررسی آثار ترجمه شده از دونالد ترامپ در ایران در مرکز تبادل کتاب برگزار می‌شود. در این نشست که سه‌شنبه ۱۴ دی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برپا خواهد شد ابراهیم فیاض، استادیار گروه مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی و کامران صحت از سخنرانان سمینارهای موسوم به روانشناسی موفقیت حضور دارند. مرکز تبادل کتاب در چهارراه ولی‌عصر، خیابان برادران مظفر واقع شده است.