مهدی غبرایی می‌گوید: اگر درست‌نویسی را رعایت نکنیم در درازمدت نثر اجق وجق جایگزین نثر روان فارسی خواهد شد. این مترجم با بیان اینکه درست‌نویسی در رسانه‌ها کمتر رعایت می‌شود، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر رادیو و تلویزیون به‌خصوص تلویزیون، جمله‌هایی را که از نظر دستوری اشتباه است رواج داده‌اند و این اشتباه‌ها در جامعه جا افتاده است. به گزارش «ایسنا» او افزود: اغلب دست به قلم‌های ‌نسل جدید بدون اینکه شعر و نثر قدیم و معاصر را که از دوره مشروطه به بعد است بخوانند دست به قلم می‌برند و بسیاری از این اشتباه‌ها در آثارشان دیده می‌شود. به‌طور مثال «را»ی نشانه مفعول را بعد از فعل می‌آورند درحالی‌که «را» علامت مفعول بی‌واسطه است و باید بعد از مفعول بیاید یا با فاصله یک شبه‌جمله. در بسیاری از موارد «را» را بعد از فعل به‌کار می‌برند که این غلط رایج و مصطلح امروز است که در داستان‌ کوتاه، رمان و جاهای دیگر می‌بینیم. غبرایی با بیان اینکه در فضای مجازی اشتباه‌ها بیشتر است، توضیح داد: در فضای مجازی هیچ کنترلی بر نوشته‌ها وجود ندارد و هیچ‌کس نیست که اشتباه‌ها را اصلاح کند. البته برخی از ناشران بزرگ نیز بر متن‌ها کنترلی ندارند. او در ادامه متذکر شد: اشتباه‌ها در نوشته‌ها به فراوانی وجود دارد. اگر فرصت باشد آنها را می‌توان مدون کرد؛ مثلا «پیشخان» کتاب‌فروشی را باید با «الف» بنویسند. اگر به منابع و مآخذ نگاه کنید «پیشخان» به معنای جلو خان، برآمدگی و برجستگی جلو میز است اما «پیشخوان» به معنای پیش‌خواننده است. این اشتباه بسیار رایج است و اغلب با «واو» می‌نویسند. این مترجم درباره آسیب‌های درست ننوشتن گفت: در درازمدت به جای اینکه در داستان‌نویسی نثر شسته رفته کسانی مثل گلشیری را داشته باشیم، نثر اجق وجق و دور از زبان رایج فارسی جای آن نثر را خواهد گرفت. اگر نهادهای مسوول به فکر نباشند مسلما در درازمدت آسیب‌های فراوانی به نثر فارسی وارد می‌شود.