پای مساله ترافیک سنگین این روزهای تهران به تحلیل‌های هفتگی هفته‌نامه تجارت فردا باز شد تا این موضوع جلد این هفته‌نامه را با طرح جالبی که زیر عنوان «مخمصه» کار شده است، به خود اختصاص بدهد.این پرسش که «چرا هر روز بیشتر در گرداب ترافیک فرو می‌رویم» دستمایه مهمترین پرونده «تجارت فردا» در دومین شماره زمستانی آن است. همچنین سه موضوع دیگر که از نظر سردبیر «تجارت فردا» اهمیتِ قرار گرفتن در جلد را داشته‌اند، با عنوان‌های «ریشه‌های رشد؛ رشد ۴/ ۷ درصدی اقتصاد از کجا آمد؟»، «سودِ گرانی؛ فواید دلار ۴۰۰۰ تومانی چیست؟» و «دیپورت صادرات؛ چرا کالاهای ایرانی از روسیه برگشت خورد؟» روی جلد شماره ۲۰۶ این مجله جا گرفته‌اند.«تجارت فردا» از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته با قیمت هشت هزار تومان چاپ و توزیع می‌شود.