گروه تئاتر «اگزیت» نمایش «شازده کوچولو» را با برداشتی نو از کتاب «شازده کوچولو» و شخصیت نویسنده‌ آن آنتوان دوسنت‌اگزوپری از فردا در خانه موزه انتظامی به صحنه می‌برد. این برداشت بر اساس تحلیل دو روانکاو برجسته‌ ماری‌لوئیس فون فرانتس مهم‌ترین شاگرد کارل گوستاو یونگ و اوگن دروئرمان از روانشناسان مکتب فروید انجام شده است. خلبان در این نمایش، زنی است که خلبان هواپیمای جنگنده بوده و در پی آسیب‌های روانی ناشی از جنگ، در آسایشگاه روانی بستری شده است. شازده کوچولوی این خلبان، دختر جوانی است که خلبان طی یکی از ماموریت‌های خود در پی خراب شدن هواپیمایش در کویر با او روبه‌رو شده است. بر اساس تحلیل دو روانشناس فوق، هم سنت‌اگزوپری و هم شخصیت خلبان این نمایش از عقده‌ مادر منفی و نیز سندرم نوجوان ابدی رنج می‌برند. فرشته حسینی نقش شازده کوچولو و لیلی شجاعی نقش خلبان را در این نمایش ایفا می‌کنند.