هفته‌نامه تجارت فردا، این هفته با جلدی متفاوت و قابل‌توجه روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفته است. روی جلد این هفته‌نامه که از نشریات زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است با تصویری از رضاکیانیان منتشر شده که وی را در لباسی بلوچی و در میان دشت هامون نشان می‌دهد. این تصویر به مطلبی درباره نقش کمپین‌های مردمی در نجات تالاب‌های رو به مرگ در ایران مربوط است که در آن به گفت‌وگو با کیانیان پرداخته شده است. تجارت فردا در این شماره حاوی پرونده ویژه‌ای برای بررسی نقش سینما و هنرمندان در ایجاد حساسیت عمومی درباره بحران‌های زیست محیطی است. شماره ۱۹۸ این هفته‌نامه با قیمت هشت هزار تومان از امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.