کارنامه بهاری استارت صنعتی
دنیای اقتصاد: جدیدترین آمارها از کارنامه منفی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در فصل بهار حکایت دارد. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 618 طرح با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر 17 هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد با افت نزدیک به 9 درصد همراه بوده و به این طریق اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افتی بالغ‌بر 14 درصد را تجربه کرده است؛ اما سرمایه محقق شده پروانه مجوزهای صادره از رشد بیش از 15 درصدی سرمایه‌گذاری حکایت دارد.گروه صنعت و معدن: طرح‌هایی که بهره‌برداری از آنها در بهار سال جاری پیش‌بینی شده بیانگر آن است که در مجموع ۶۱۸ طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها شرایط برای ایجاد نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کردند، اما مقایسه این آمار با بهار سال گذشته بیانگر آن است که پروانه بهره‌برداری ایجادی از ابتدا تا در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی داشته است. به طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره‌برداری ایجادی صادر شده در سه ماه نخست سال جاری به لحاظ تعداد با افت نزدیک به ۹ درصد همراه بوده و به این طریق اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افتی بالغ بر ۱۴ درصد را تجربه کرده است، اما سرمایه محقق شده پروانه مجوزهای صادره از رشد بیش از ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری حکایت دارد.بیشترین واحدهای بهره‌برداری شده

براساس آمار اعلام شده در فصل بهار از مجموع ۶۱۸ پروانه بهره‌برداری در کشور بیشترین واحدها در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده به طوری که طی این مدت ۹۱فقره پروانه در این بخش صادر شده است، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۱۹۷۲ میلیارد ریال بوده که اشتغالی حدود ۱۰۷۰ نفر را در کشور ایجاد کرده است.


صدور پروانه در سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی بالغ بر 12 درصد، از نظر سرمایه‌گذاری رشدی 120درصدی و در بخش اشتغال نیز رشدی بیش از 10 درصدی را تجربه کرده است.


محصولات از لاستیک و پلاستیک دومین گروه صنعتی است که در سه ماه نخست سال جاری بیشترین پروانه بهره‌برداری جدید را ثبت کند. در این مدت در مجموع ۶۵ واحد جدید در کشور ایجاد شده است.


این گروه صنعتی اگرچه در مقایسه با سایر رشته‌ها به لحاظ تعداد توانست در جایگاه دوم جدول پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی قرار گیرد، اما مقایسه وضعیت این رشته صنعتی با مدت مشابه سال گذشته از افت نزدیک به 31 درصدی پروانه بهره‌برداری جدید در کشور حکایت دارد.


سرمایه اختصاص یافته در این گروه صنعتی نیز در مدت زمان مورد بررسی با افت همراه بوده به طوری که در بخش سرمایه‌گذاری نیز این گروه صنعتی افتی نزدیک به ۲۷ درصد را تجربه کرده است. سرمایه تخصیص یافته برای سایر محصولات از لاستیک و پلاستیک برابر با ۷۸۹میلیارد ریال و اشتغال ایجاد شده برای این گروه نیز برابر با ۶۳۷نفر بوده است.


محصولات غذایی و آشامیدنی سومین گروه صنعتی است که با 59پروانه بهره‌برداری جدید توانست بیشترین پروانه بهره‌برداری ایجادی را از آن خود کند با این حال این گروه صنعتی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد با افتی بالغ بر 19درصد، از نظر سرمایه‌گذاری محقق شده نیز با افت 5/ 16درصدی و به لحاظ اشتغال نیز با افت بیش از 27 درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، در مدت زمان مورد بررسی برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در مجموع 54 پروانه بهره‌برداری ایجادی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این بخش رشدی 35 درصدی را تجربه کرده است.


سرمایه محقق شده برای این بخش نیز در حدود ۲۳۹۴ میلیارد ریال که رشدی ۳۱ درصدی داشته است. اشتغال محقق شده برای این گروه نیز برابر با ۸۲۰ نفر بوده است.


اما پنجمین پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره به محصولات فلزی فابریکی اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 47 پروانه بهره‌برداری برای این گروه صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت 5/ 17 درصدی داشته است. سرمایه تخصیص یافته برای این گروه نیز در حدود 717 میلیارد ریال است که افت بیش از 9درصدی داشته است. اشتغال محقق شده برای این گروه برابر با 679 نفر بوده است.


اما رتبه ششم تا دهم جدول به ترتیب به گروه‌های ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با صدور ۳۵ پروانه بهره‌برداری با افت ۵/ ۲۰ درصدی، سایر فعالیت های خدمات مهندسی با صدور ۳۲ پروانه بهره‌برداری و رشد بیش از ۵۲ درصد، استخراج سایر معادن با صدور ۳۱ پروانه بهره‌برداری با افت ۶ درصدی، وسایل نقلیه موتوری با صدور ۲۳ پروانه بهره‌برداری و رشد ۱۳۰ درصدی و چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل نیز با صدور ۲۱ پروانه بهره‌برداری و رشدی ۵/ ۶۱ درصدی اختصاص دارد.


آمار اعلام شده همچنین از افت 100 درصدی تعداد پروانه بهره‌برداری در گرو‌ه‌های صنعتی کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته و استخراج کانه‌های فلزی و ماشین آلات دفتری و حسابداری حکایت دارد. از سوی دیگر در آمار اعلام شده وضعیت گروه صنعتی استخراج زغال سنگ ولینیت در مدت مشابه سال گذشته نیز نامشخص است.

کارنامه بهاری استارت صنعتی