گروه صنعت و معدن: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صنعتگران استان سیستان و بلوچستان، حمایت ویژه از صنایع کوچک را از اولویت‌های اصلی دولت در سال جاری عنوان کرد و گفت: در جهت حمایت از این صنایع، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به ۲۵میلیون دلار افزایش یافته است. سیدمحمدعلی سیدابریشمی در سفر یک روزه به استان سیستان و بلوچستان، صنایع کوچک را یکی از عوامل مهم توسعه اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت: این صنایع از گستردگی و تنوع بالایی برخوردار بوده و می‌توانند در استان‌ها و مناطق متفاوت با توجه به نیاز منطقه و فرهنگ آن خطه، نیازسنجی و اجرایی شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه صنایع بزرگ از این ویژگی برخوردار نیستند و اغلب می‌توانند در یک منطقه خاص فعالیت کنند، تصریح کرد: به همین دلیل توجه ویژه به صنایع کوچک مورد تاکید دولت در سال جاری قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حل مشکل مالیات برارزش افزوده نیز گفت: با پیگیری‌های انجام شده در تلاش هستیم تا درصدی از درآمد مالیات برارزش افزوده که شهرداری اخذ می‌کند به شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌ها اختصاص یابد تا این شرکت‌ها بتوانند خدمات بهتری به شهرک‌های صنعتی ارائه کنند.