ایرنا: رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد این وزارتخانه در سال ۹۳ و برنامه‌های سال جاری در سه محور اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی را به مجلس ارائه کرده است می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مباحث آن الکترونیکی شدن روند ثبت نام تا بهره‌برداری معادن است. داریوش اسماعیلی اظهار کرد: موضوع اکتشاف از اصول اولیه فعالیت معدنی است و وزیر صنعت نیز با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد سال گذشته به برنامه‌های امسال پرداخت و مجلس شورای اسلامی نیز برای این منظور اعتبار خوبی تخصیص داد.

وی افزود: سازمان زمین‌شناسی برنامه تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس، اکتشافات ژئوشیمی و نیز انجام ژئوفیزیک هوایی را در دستور کار دارد، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز ۱۰۸ میلیارد تومان از محل حق انتفاع معادن اعتبار برای فعالیت اکتشافی در سال جاری معین کرد.

براساس این گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن، مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در عین حال کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین براساس قانون بودجه ۱۳۹۴ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی با سازمان یادشده و شرکت های تابعه قرار داد

ندارند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال جاری ۲۵ درصد از مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

اسماعیلی همچنین درباره برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در سال جاری، نیز اظهار کرد: قرار است وزارتخانه مزبور برنامه الکترونیکی شدن از مرحله ثبت‌نام برای اخذ پروانه بهره‌برداری را تا بهره‌برداری معادن که واگذاری به شکل سنتی صورت می‌گرفت را الکترونیکی انجام دهد و این اقدام ارزشمند است.

از سوی دیگر براساس قانون بودجه ۱۳۹۴ درصورتی که بهره‌برداران معادن برای تکمیل زنجیره تولید سرمایه‌گذاری کنند، حق انتفاع به صورت پلکانی اخذ می‌شود که براساس آن فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده به میزان ۲۵ درصد فروش، عرضه محصول به صورت فشرده (کنسانتره) شامل فشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و فشرده فروشی به خارج از شرکت به میزان ۵/ ۲۱ درصد فروش دریافت خواهد شد.

همچنین فروش محصول به صورت گندله بالغ بر ۱۸ درصد میزان فروش، عوارض اخذ می‌شود و درصورتی که فروش محصول به شکل آهن اسفنجی باشد، ۱۵ درصد از مبلغ فروش کنسانتره دریافت می‌شود. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در سال جاری تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد و ایجاد واحدهای تولید کنسانتره، گندله‌سازی و تولید آهن اسفنجی به عنوان حلقه‌های مفقوده صنعت فولاد کشور به شکل جدی دنبال خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرد: روزانه از معادن فعال کشور یک میلیون و یک هزار تن مواد معدنی استخراج می شود.

براساس عملکرد سال ۹۲ ، میزان استخراج مواد معدنی از پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور رقم ۴۲۰ میلیون تن اعلام شد.

میزان ذخیره معدنی شناسایی شده در سطح کشور ۵۷ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.