گروه انرژی: توانیر با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو برای دستکاری کنتورهای برق مشترکان خانگی به منظور کاهش بار مالی قبوض برق، اعلام کرد: دستکاری کنتورهای آب و برق از مصادیق سرقت یا کلاهبرداری بوده و برحسب تشخیص دادگاه مجازات‌هایی برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود. همزمان با افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بار مالی قبوض برق مشترکان خانگی، شرکت توانیر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به دستکاری کنتورهای برق توسط افراد سودجو هشدار داد. توانیر با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که افرادی سودجو، با مراجعه به درب منازل، پیشنهاد دستکاری در لوازم اندازه‌گیری (کنتور) را با هدف کمتر نشان دادن میزان برق مصرفی، به مشترکان ارائه می‌دهند. در این اطلاعیه خطاب به مشترکان تاکید شده است: دستکاری در لوازم اندازه‌گیری براساس مقررات قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود و برای مشترکانی که جرم آنها محرز شود، مجازات حبس نیز تعریف شده است. توانیر از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده یا مراجعه سودجویان، مراتب را برای پیگیری با شماره تلفن ۱۲۱ به شرکت‌های توزیع نیروی برق اطلاع دهند.

از سوی دیگر در صورت دستکاری در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشترکان خواهد بود و در صورتی که لوازم برقی مورد استفاده در منزل نیز دچار آسیب شود، از شمول پرداخت بیمه خارج می‌شود و خسارت به آنها تعلق نمی‌گیرد.

بر اساس ماده قانون مجازات اسلامی، دستکاری کنتورهای آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و برق می‌شود از مصادیق سرقت یا جرم کلاهبرداری بوده و برحسب تشخیص دادگاه مجازات‌هایی برای مجرمان در نظر گرفته خواهد شد. حسب قانون مجازات اسلامی، صنعت برق مجاز است با هرگونه دستکاری کنتور، برخورد قانونی کند ضمن آنکه در صورت دستکاری در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشترکان خواهد بود.