وزیر صنایع و معادن گفت: از آغاز دولت نهم تاکنون،‌ ۸ اقدام اساسی برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن کشور توسط وزارت صنایع و معادن صورت گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن،‌ دکتر طهماسبی افزود تقویت بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانک از ۵‌هزار‌ میلیارد به ۲۱‌هزار‌ میلیارد ریال و همکاری با مجلس در تهیه طرح حمایت از رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان پذیرش تاسیسات و تجهیزات به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها از جمله اقدامات این وزارتخانه برای رفع مشکلات بخش صنعت و معدن بوده است. براساس اعلام وزیر صنایع و معادن همچنین تدوین و ارائه لوایح حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نظام مهندسی معدن و کاهش تجمیع عوارض از ۳‌درصد به یک‌‌درصد،‌ پیشنهاد بندهای ۳۵ و ۳۶ در لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز تدوین و تصویب آیین نامه حل مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی معوقه از دیگر تمهیداتی بوده است که وزارت صنایع در دولت نهم طی ۲ سال گذشته به انجام رسانده است. دکتر طهماسبی در ادامه، تدوین اسناد ملی توسعه بخش صنعت و معدن مانند بازنگری و اصلاح سند راهبردی توسعه صنعتی و معدنی، تدوین سند توسعه اشتغال بخش صنعت و معدن، بازبینی و انجام اصلاحات در سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن و بازبینی و انجام اصلاحات در سند آمایش سرزمین را نیز از دیگر اقدامات درخور توجه وزارت صنایع و معادن از آغاز دولت نهم تاکنون برشمرد.