دانش آموخته دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر با طراحی نرم افزاری ویژه، جدا کننده‌های هوایی کارخانه‌های سیمان را شبیه سازی کرد.

به گزارش ایسنا، مهندس سمیرا رشیدی، مجری این طرح اظهار داشت: بیش از ۷۰درصد انرژی الکتریکی مصرفی در یک کارخانه سیمان که از انرژی برترین صنایع است، به مدارهای آسیا کنی اختصاص دارد. وی افزود: جداکننده های هوایی در مدارهای آسیا کنی نقش طبقه‌بندی اندازه ذرات را برعهده دارند به گونه ای که افزایش بهره‌وری ناشی از بهینه سازی عملکرد این دستگاه‌ها به کاهش مصرف انرژی و افزایش ظرفیت مدار منجر می‌شود.