جمهوری اسلامی ایران با وجود توسعه روزافزون ناوگان دریایی در جهان، ‌با در اختیار داشتن ۱۷۹ فروند کشتی با مجموع توان حمل ۹میلیون و ۸۴۰هزار تن‌، همچنان جایگاه خود را در رتبه نوزدهم دنیا حفظ کرده است‌. ایران در میان کشورهای آسیایی به لحاظ ظرفیت ناوگان دریایی، در رتبه‌ نهم و در منطقه‌ خلیج فارس بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تعداد ۱۵۶ فروند از کشتی‌های ایرانی با پرچم ملی در آب‌های دنیا در حال تردد هستند، در حالیکه عربستان تنها ۶۰ فروند کشتی در اختیار دارد.

به گزارش سینا، در این میان ژاپن با ۳۰۹۱ فروند کشتی و مجموع ظرفیت بارگیری ۱۳۱میلیون و ۷۰۷هزار تن، دارنده بزرگترین ناوگان دریایی جهان است.

پس از ناوگان دریایی ژاپن، به ترتیب آلمان با ۲۷۸۶ فروند کشتی و ظرفیت ۷۱میلیون و ۵۱۶هزار تن و چین با ۲۸۹۳ فروند و ظرفیت ۶۵میلیون و ۴۸۸هزار تن، جایگاه دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.